En skilsmisse er en kompleks og følelsesmæssig udfordrende proces, der involverer en række vigtige juridiske aspekter. Når et ægteskab opløses, er det afgørende at have kendskab til de juridiske rammer og regler, der styrer opdelingen af fælleseje og særeje, børnefordeling, bidrag, ændring af efternavn og bopælsændring, samt forældremyndighed og...